Αρχείο ημέρας 14 Φεβρουαρίου 2022

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ (BURNOUT)

Την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου στο σχολείο μας έλαβε χώρα επιμόρφωση 2 ωρών για το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Την επιμόρφωση εκπόνησαν οι Μπουρδάνου Ελένη, κλινική ψυχολόγος και η Γκίνογλου Μαρία, κοινωνική λειτουργός. Προσεγγίσαμε το κοινωνικό φαινόμενο μέσα από το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και υπογραμμίσαμε τη σημασία που χρειάζεται να δώσουν οι φορείς για το φαινόμενο στους χώρους της υγείας και της αναπηρίας. Ακολούθησε συζήτηση και στη συνέχεια δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης.