Κοπτική Ραπτική

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ραπτικής Τέχνης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την τέχνη αυτή, να ενθαρρυνθούν ν’ αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να εξασκηθούν στις διάφορες τεχνικές και μεθόδους με εξελικτική σειρά (από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο) της Κοπτικής-Ραπτικής ώστε να λειτουργήσουν αργότερα αποδοτικά σε κάποιο χώρο εργασίας σχετικό μεταγνωστικά αντικείμενα που διδάχθηκαν. Επιδιώκεται η ανάπτυξη της αισθητικής αντίληψης και κριτηρίου καθώς και η κατασκευή –παραγωγή προϊόντων– έργων της Ραπτικής Τέχνης. Ακόμη επιδιώκεται να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί στους μαθητές η λεπτή κινητικότητα, ο οπτικοκινητικός και ο πτικοακουστικός συντονισμός, η απτική αντίληψη, η δημιουργικότητα, το ενδιαφέρον, ο ζήλος και η υπευθυνότητα. Η γνώση και η χρήση των υλικών, των εργαλείων και των Μηχανών για την κατασκευή ενδυμάτων. Επίσης να τους δοθεί η ευκαιρία με πρακτικές δραστηριότητες να εμπλουτίζουν συνεχώς τις εμπειρίες τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για ευαίσθητη χρήση υλικών και μέσων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.