Προσωπικό

Σχολικό έτος 2022-2023

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥΠΟΛΥΞΕΝΗΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ)
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΠΑΝΩΡΓΙΑΣΣΠΥΡΟΣΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΠΑΣΛΑΜΟΥΣΚΑΜΑΡΙΑΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΤΑΡΑΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΤΟΛΙΟΥΕΛΕΝΗΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΤΡΙΧΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΛΙΑΜΠΑΑΓΓΕΛΙΚΗΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΤΖΑΡΤΖΑΝΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ
ΤΡΑΟΥΔΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΟΡΩΝΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΡΙΖΟΣΘΩΜΑΣΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΛΙΒΕΡΤΖΙΔΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΚΕΧΑΓΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕ25 ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕΤΣΙΟΥΔΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕ26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΓΚΙΝΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΓΑΛΛΙΟΥΑΝΝΑΔΕ01 ΕΒΠ
ΓΚΕΤΣΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΕ01 ΕΒΠ

Σχολικό έτος 2021-2022

ΟΝΟΜΑΕΠΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) ΠΩΛΙΝΑΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥΠΕ 11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΧΑΤΖΟΓΛΟΥΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΛΑΜΟΥΣΚΑΠΕ 11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΕΛΠΙΝΙΚΗΧΡΗΣΤΟΥΠΕ 88.01 ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΤΑΡΑΡΑΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΓΛΙΔΟΥΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΘΩΜΑΣΡΙΖΟΣΠΕ 88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΑΤΘΙΛΔΗΑΒΔΕΛΑΠΕ 89.02 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗΜΠΟΥΦΙΔΟΥΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΧΡΗΣΤΟΣΤΡΙΧΑΣΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΒΡΑΜΙΔΗΣΠΕ 11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΑΣΠΕ 88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΜΠΑΤΣΙΟΣΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΖΑΧΙΛΑΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕΤΣΙΟΥΔΗΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΜΑΡΙΑΓΚΙΝΟΓΛΟΥΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΪΚΟΥΠΕ 29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΕΛΕΝΗΜΠΟΥΡΔΑΝΟΥΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΑΝΝΑΓΑΛΛΙΟΥ ΔΕ 01 ΕΒΠ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΚΕΤΣΗΔΕ 01 ΕΒΠ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΤΣΗΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Σχολικό έτος 2020-2021

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) ΠΩΛΙΝΑ ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΠΕ 11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
(ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΠΕ 11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΠΕ 88.01 ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΠΙΔΑ  ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΝΤΑΒΗ ΠΕ 25 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΡΙΖΟΣ ΠΕ 88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΑΒΔΕΛΑ ΠΕ 89.02 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΣΙΟΥΔΗ ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΤΣΗ  ΔΕ 01 ΕΒΠ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΤΕ 01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕ 11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕ 29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΑΝΝΑ ΓΑΛΛΙΟΥ  ΔΕ 01 ΕΒΠ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΠΕ 88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΑΛΤΑΒΑΡΙΔΟΥ ΠΕ 11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

      ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ                   ΘΕΟΔΟΣΗΣ                   ΠΕ 29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

         ΤΣΙΜΠΡΗ                           ΕΛΕΝΗ                            ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΑΕ

           ΜΑΝΟΥ                             ΑΓΑΘΗ                            ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Σχολικό έτος 2017-2018

ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15.50 – Οικιακής Οικονομίας
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ18.50 – Τεχνολόγος Τροφίμων
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΕ18.12 Τουριστικών
ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΠΕ08-Καλών Τεχνών
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ16.01.50 – Μουσικής
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02.50 – Φιλολόγων
ΠΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.50 – Φιλολόγων
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 – Μαθηματικών
ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ20 – Πληροφορικής
ΤΣΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.15 – Μηχανικών Αρδεύσεων
ΚΟΡΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.12 – Φυτικής Παραγωγής
ΔΙΝΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ 14 – Γεωπονίας
ΠΑΝΩΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ11– Φυσικής Αγωγής
ΧΟΝΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ  ΠΕ71 – Δασκάλων Ειδικής

Σχολικό έτος 2016-2017

Φίκατας Πέτρος (Διευθυντής) – ΠΕ11.01 Φυσικής Αγωγής
Πετσιούδη Χρυσούλα (Υποδιευθύντρια) – ΠΕ26 Θεραπευτών Λόγου
Πασχαλίδου Παναγιώτα – ΠΕ02 Φιλολόγων
Τσένης Γεώργιος – ΠΕ03 Μαθηματικών
Παμπόρη Άννα – ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Χρυσανθίδου Λεμονιά – ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Αβραμίδης Δημήτριος – ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Δίντσης Αντώνιος – ΠΕ14.04 Γεωπονίας
Κορώνας Νικόλαος – ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής
Χατζόγλου Αλέξανδρος – ΠΕ18.35 Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σιλιγκούνας Γρηγόρης – ΠΕ20 Πληροφορικής
Πετροπούλου Θεολογία – ΠΕ18.36 Τεχνολογίας Τροφίμων
Καρόκης Σταύρος – ΠΕ02 Φιλολόγων
Γκίνογλου Μαρία – ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών
Ζάχου Γεωργία – ΤΕ16 Μουσικός
Κιζιρίδου Γεωργία – ΠΕ23 Ψυχολόγος
Δεληγιαννάκη Ευαγγελία – ΠΕ25 Σχολικοί Νοσηλευτές
Δήμου Σοφία – ΠΕ23 Ψυχολόγος
Τσακιρίδου Μαρία – ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

Γκέτση Αναστασία (ΕΒΠ) – ΔΕ01 Επιμελητριών Πρόνοιας
Γάλλιου Άννα (ΕΒΠ) – ΔΕ01 Επιμελητριών Πρόνοιας

Σχολικό έτος 2015-2016

Φίκατας Πέτρος (Διευθυντής) – ΠΕ11.01 Φυσικής Αγωγής
Πετσιούδη Χρυσούλα (Υποδιευθύντρια) – ΠΕ26 Θεραπευτών Λόγου
Πασχαλίδου Παναγιώτα – ΠΕ02 Φιλολόγων
Τριχάς Παναγιώτης-Χρήστος – ΠΕ03 Μαθηματικών
Μπαντή Ευπραξία – ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Δίντσης Αντώνιος – ΠΕ14.04 Γεωπονίας
Κορώνας Νικόλαος – ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής
Τσουμπανάκης Κωνσταντίνος – ΠΕ18.15 Γεωργ. Μηχαν. και Αρδεύσεων
Χατζόγλου Αλέξανδρος – ΠΕ18.35 Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σιλιγκούνας Γρηγόρης – ΠΕ20 Πληροφορικής
Παραστατίδου Ειρήνη – ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Φραντζεσκάκη Ελευθερία – ΠΕ18.36 Τεχνολογίας Τροφίμων
Κουρεμένου Ελένη – ΠΕ02 Φιλολόγων
Γκίνογλου Μαρία – ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών
Παναγιωτίδης Βασίλης – ΠΕ16 Μουσικός
Λάππα Τριανταφυλλιά – ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής
Μαρκάκη Χριστίνα-Δήμητρα – ΠΕ23 Ψυχολόγος
Ορφανίδου Ιωάννα – ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών
Χριστοφόρου Μαρία – ΠΕ23 Ψυχολόγος

Γκέτση Αναστασία (ΕΒΠ) – ΔΕ01 Επιμελητριών Πρόνοιας
Γάλλιου Άννα (ΕΒΠ) – ΔΕ01 Επιμελητριών Πρόνοιας

Σχολικό έτος 2014-2015

Φίκατας Πέτρος (Διευθυντής) – ΠΕ11.01 Φυσικής Αγωγής
Πετσιούδη Χρυσούλα (Υποδιευθύντρια) – ΠΕ26 Θεραπευτών Λόγου
Πασχαλίδου Παναγιώτα – ΠΕ02 Φιλολόγων
Κεραμίδα Αθανασία – ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Μουλλά Καλληρόη – ΠΕ18.17 Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλ.
Δίντσης Αντώνιος – ΠΕ14.04 Γεωπονίας
Κορώνας Νικόλαος – ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής
Τσουμπανάκης Κωνσταντίνος – ΠΕ18.15 Γεωργ. Μηχαν. και Αρδεύσεων
Χατζόγλου Αλέξανδρος – ΠΕ18.35 Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τραούδας Αντώνιος – ΠΕ20 Πληροφορικής
Γιαταγάνα Μαρία – ΠΕ03 Μαθηματικών
Πετροπούλου Θεολογία – ΠΕ18.36 Τεχνολογίας Τροφίμων
Πάτση Μαρία – ΠΕ02 Φιλολόγων
Γκίνογλου Μαρία – ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών
Αγγελίδης Κωνσταντίνος – ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών

Γκέτση Αναστασία (ΕΒΠ) – ΔΕ01 Επιμελητριών Πρόνοιας
Γάλλιου Άννα (ΕΒΠ) – ΔΕ01 Επιμελητριών Πρόνοιας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.