Κηπουρική

Σκοπός της διδασκαλίας του εργαστηρίου της Κηπουρικής είναι η κοινωνικοποίηση του ατόμου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του μαθητή με σκοπό να γνωρίσει την αρμονική σχέση ανθρώπου ? φύσης καθώς και τις αλληλεπιδράσεις στο οικοσύστημα. Με τη διδασκαλία των μαθημάτων της Φυτικής Παραγωγής, της Ανθοκομίας και της Κηποτεχνίας επιδιώκεται ο μαθητής:

  • Να αναγνωρίζει, διαχωρίζει και κατηγοριοποιεί τη σημασία των φυτικών, ανθοκομικών και δεντροκομικών προϊόντων.
  • Να περιγράφει και να προσδιορίζει φυτά και δέντρα.
  • Να αναγνωρίζει, κατονομάζει και ταξινομεί τα παραγόμενα προϊόντα, σύμφωνα με τη χρησιμότητά τους στη διατροφή.
  • Να εντοπίζει, επιλέγει και να διαχωρίζει υλικά και μέσα που χρειάζονται για την καλύτερη άσκηση του επαγγέλματός του.
  • Να κατανοήσει, να εκτιμήσει και να αποδεχθεί τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.
  • Να αναπτύξει αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία με σκοπό τη σωστή λήψη αποφάσεων για την προσωπική και οικονομική του ανεξαρτησία.
  • Να αποκτήσει δεξιότητες και λεπτές κινήσεις με διάφορες κατασκευές και παρασκευές προϊόντων, μέσω ενθάρρυνσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.