Αρχείο ημέρας 24 Φεβρουαρίου 2022

Επιμόρφωση στη Μουσειακή Αγωγή

Επιμόρφωση από την κα Ταραρά Αναστασία Πε02 με θέμα Μουσειακή αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί του ΕΕΕΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ παρακολούθησαν την υπέροχη δουλειά της κας Ταραρά και στο τέλος δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Συγχαρητήρια στην επιμορφώτρια.